탑메뉴 바로가기 본문 바로가기

Trang này là trang đăng ký sim trả trước Sừ dụng miễn phí trong 30ngày , sau 30ngày nạp và có thể sử dụng tiếp  

 

Cước phí
Gọi trong nước
Gọi quốc tế
SMS
DATACước phí một tháng
Band 데이터 안심 300MBKhông giới hạn
Tháng 150phút
Không giới hạn
300MB (+3Mbps Không giới hạn)
36,000won/30ngày

 

▼ Xem chi tiết

▼ Xem chi tiết

▼ Xem chi tiết

▼ Xem chi tiết

▼ Xem chi tiết

[Chọn]Bạn có thể từ chối sự đồng ý và không bị phạt nếuy từ chối

 

Nhấn vào xem rõ từng chi tiết các điều khoản mới  ủa khách hàng

 

APPLICATION

Bước 1 (Họ, tên) *

Vui long ghi họ và tên đầy đủ trên hộ chiếu

PHOTO *

Bước 2 (Sim thẻ )

Bước 23 (hô chiếu)

Số hộ chiếu *
Bước 5 (E mail )

Chúng tôi sẽ gửi cho bạn kết quả đã đăng ký và cách sử dụng

2021년 9월 23일
△ TOP